biến áp tự ngẫu lioa

MÁY BIẾN ÁP TỰ NGẪU

Máy biến áp tự ngẫu là loại mba mà ở đó ngoài sự liên hệ về từ còn có sự liên hệ trực tiếp với nhau về điện giữa dây quấn sơ cấp và dây quấn thứ cấp.

Mba từ ngẫu có hai kiểu nối dây: Nối thuận và nối ngược
Nối thuận:

Nối ngược:

Công suất truyền tải của mba tự ngẫu gồm hai thành phần :
1. Thông qua từ trường trong lõi thép.
2. Truyền dẫn trực tiếp.

Dung lượng thiết kế là dung lượng truyền dẫn nhờ từ trường:


Dung lượng mba tự ngẫu truyền qua lúc vận hành thực tế:


Tỉ số biến đổi điện áp của mba tự ngẫu:

Tỉ số biến đổi điện áp của lưới điện: (thường k < 2,5)
Xét trường hợp nối thuận:


Xét trường hợp nối ngược:


Như vậy kiểu nối thuận có lợi hơn
Công dụng của mba tự ngẫu:
1. Mba tự ngẫu dùng để liên lạc giữa các hệ thống điện có các cấp
điện áp khác nhau trong hệ thống điện như : 110-220; 220-500; 330-
750 kV.
2. Mba tự ngẫu dùng để mở máy các động cơ không đồng bộ công
suất lớn.
3. Mba tự ngẫu dùng rộng rãi làm nguồn cho các thiết bị điện sinh
hoạt.
4. Mba tự ngẫu dùng ở các phòng thí nghiệm để thay đổi điện áp liên
tục.
Ưu nhược điểm của mba tự ngẫu :
• Ưu điểm :
1. Mba tự ngẫu chế tạo rẽ hơn mba 2 dây quấn cùng công suất.
2. Lúc vận hành tổn hao trong mba tự ngẫu cũng nhỏ hơn:


3. Điện áp un của mba tn nhỏ còn (1 – 1/k) so với mba 2 dây quấn
cùng công suất.
• Nhược điểm :
1. Vì un nhỏ nên dòng điện ngắn mạch In tương đối lớn.
2. Khi vận hành với lưới điện trung tính mba tự ngẫu phải nối đất nếu không sẽ không an toàn.
3. Mba tự ngẫu yêu cầu cách điện cao hơn mba thường.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *